Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt obrotowy z dopłatą do oprocentowania - Kaszubski Bank Spółdzielczy

Oferta Oferta dla Biznesu Kredyt obrotowy z dopłatą do oprocentowania

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań pomocowych oferowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

KREDYT OBROTOWY Z DOPŁATĄ DO OPROCENTOWANIA

to wsparcie dla mikro-, małych, średnich i dużych firm  

 

 

Jesteś przedsiębiorcą*, który:

* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.)

** w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.) 

*** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  

 

Zapytaj o kredyt z dopłatą do odsetek do oprocentowania

OFERTA WAŻNA DO 31 GRUDNIA 2020 R.!

 

Dopłaty są stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, w tym  kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej. Wypłacane są za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

 

Wysokość wsparcia:

Dopłata dotyczy wyłącznie oprocentowania kredytu – nie może pomniejszać rat kapitałowych i jest wypłacana do kredytów, które nie mają zaległości w spłacie kapitału i odsetek.

Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Udzielając kredytu z dopłatą, brana jest pod uwagę kwota dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

 

Tryb i warunki przyznawania kredytu z dopłatami:

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami ⇒ KONTAKT

 

 

Zapoznaj się także z informacjami na stronie BGK ⇒ DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA

 

Do pobrania:

Wniosek o kredyt

Oświadczenie do wniosku o kredyt

Zestawienie przepływów środków pieniężnych z planem płynności na okres kredytowania